Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

English Teachers Registration Form

Please note that by completing the registration form you are giving us permission to pass your information on to respective schools in the Czech Republic. After submitting the registration form you will receive an acknowledgement by e-mail. Kindly send us your CV if you haven’t done so already. Thank you for your registration.

Začátek akce: 2. 2. 2015 10:18

Konec akce: 1. 1. 2030 18:11

Zpět na detail programu

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×
  • 108.3ms
  • 3 362.2 kB
  • ×